UNVAN SORGULAMA


ÜNVAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ ile önemli değişikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

1.      Bir ticaret ünvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir ünvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.

Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret ünvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret ünvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.1)

Daha önce tescil edilmiş ticaret ünvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret ünvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir.(Ör.2)

Daha önce tescil edilmiş bir ticaret ünvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir ünvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.3)

Örnek vermek gerekirse,

Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret ünvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret ünvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret ünvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret ünvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.

Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret ünvanı daha önce tescil edilmiş ise, “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret ünvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

2.      Seçmeyi düşündüğünüz ticaret ünvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Birliğimiz ile Ticaret Bakanlığı’nın ticaret ünvanı veritabanları üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

3.      Tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de ünvanında kullanması mümkündür.

4.      Ticaret ünvanları yabancı dilde belirlenebilecektir.

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret ünvanı serbestçe belirlenebilir.

5.      Anonim ve limited şirketlerin ticaret ünvanlarında işletme konularından en az birinin yer alması yeterli olacaktır.

6.      Ticaret sicilinden silinen bir ticaret ünvanı beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecektir.

7.      Ülke adlarının ünvanda kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması şartı getirilmiştir.

8.      Ticaret ünvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

9.      İşletmelerin ticaret ünvanlarını seçerken dikkate almaları gereken hususlar şahıslara ait işletmelerine ve şirketlere göre değişiklik göstermektedir.

Buna göre:

Şahıs işletmelerinde ticaret ünvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kısaltma yapmadan kullanması mecburidir. Özellikle gerçek kişilerin ticaret ünvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır.

Kolektif şirketin ticaret ünvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret ünvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret ünvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

Limited ve anonim şirketlerin ticaret ünvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Ticaret ünvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.

10.  Bir işletmenin şubesi de ticaret ünvanını seçerken kendi merkezinin ticaret ünvanını kullanmak ve ünvanının sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu ünvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür.