Abonelik
10.06.2019
317,801 Görüntülenme

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ ABONELİK HİZMETLERİ


VERİ ABONELİĞİ

Veri Aboneliği Düzey_1, Düzey_2 ve Düzey_3 olmak üzere üç farklı model ile hizmet sunmaktadır.

 

 

 Veri Abonelik Tipi

PDF TÜRÜ / VERİ SETİ

2024 Yılı

HİZMET SUNUŞ ŞEKLİ

1

Düzey_1 Standart Elektronik Gazete Veri Aboneliği (Yıllık) (İlan türlerini içeren fihristli)
Not
_1: 2024 yılında 250 iş günü vardır. (250 x 850) = 212.500 TL

Not_2: Bir ilan için ödenecek muhtemel tutar: 212.500 TL / 930.000 ilan sayısı = 0,228 TL

Aranamaz-Resim (non-searchable) PDF / TSM – TSM No – Unvan1 – Unvan2 – İlan Türü – Yayın Tarihi – Sayısı – Baş Sayfa – Son Sayfa – Bağlı İlan – Bağlı İlan Sicil No

212.500 TL

WEB SERVİS

2

Düzey_2 Detaylı Elektronik Gazete Veri Aboneliği (Yıllık) (İlan türlerini içeren fihristli)
Not_1: 2024 yılında 250 iş günü vardır. (250 x 1.668) = 417.000 TL

Not_2: Bir ilan için ödenecek muhtemel tutar: 417.000 TL / 930.000 ilan sayısı = 0,448 TL

Aranabilir (searchable) PDF (finansal tablolar hariç) / TSM – TSM No – Unvan1 – Unvan2 – İlan Türü – Yayın Tarihi – Sayısı – Baş Sayfa – Son Sayfa – Bağlı İlan – Bağlı İlan Sicil No – Çoklu İlan Türü -  MERSİS No – Kuruluşlar için Adres – AŞ ve LŞ Kuruluşlar için Sermaye

417.000 TL

WEB SERVİS

3

Düzey_3 Detaylı Elektronik Gazete Veri Aboneliği (Yıllık) (İlan türlerini içeren fihristli)
Not_1: 2024 yılında 250 iş günü vardır.  (250 x 3.368) = 842.000 TL

Not_2: Bir ilan için ödenecek muhtemel tutar: 842.000 TL / 930.000 ilan sayısı = 0,905 TL

Aranabilir (searchable) PDF (finansal tablolar hariç) / TSM – TSM No – Unvan1 – Unvan2 – İlan Türü – Yayın Tarihi – Sayısı – Baş Sayfa – Son Sayfa – Bağlı İlan – Bağlı İlan Sicil No – Çoklu İlan Türü -  MERSİS No – Kuruluşlar için Adres –

 

Tüm Kuruluşlar (anonim şirket, limited şirket, Kollektif şirket, komandit şirket, kooperatif, gerçek kişi ticari işletmesi, diğer iktisadi işletmeler, yabancı şirket Türkiye merkez şubesi ve adi (iş ortaklığı) ortaklığı kuruluş) için Toplam Sermaye

 

Vergi No

Vergi Dairesi

Adres Kodu (UAVT adres kodu bilgisi)

Amaç Konu (tekst metin)

Ana NACE Kodu

Ana NACE Konu Açıklaması

Alt NACE Kodları (n tane gelebilir)

Alt NACE Kodlarının Açıklamaları (n tane gelebilir)

Ortaklar (Liste)

                TC Kimlik No (* Maskeli ilk 3 son 2 hane açık)

                Vergi No (* Maskeli)

                Pasaport No (* Maskeli)

                Ortak Türü (Gerçek, Tüzel, Dış Tüzel)

                Adı Soyadı / Unvanı

                Ortağın Sermayesi

Temsilciler (Liste)

                TC Kimlik No (* Maskeli ilk 3 son 2 hane açık)

                Pasaport No (* Maskeli)

                Adı Soyadı Unvanı

                Temsilci Türü

                Temsilci Görevi

                Temsil Şekli

                Temsil Başlangıç Tarihi

                Temsil Bitiş Tarihi

                Tüzel Temsilci Adına Hareket Eden Kişi Kimlik No (* Maskeli)

                Tüzel Temsilci Adına Hareket Eden Kişi Pasaport No (* Maskeli)

                Tüzel Temsilci Adına Hareket Eden Kişi Adı Soyadı

                Müşterek Listesi (Müşterek Temsilci Listesi – JSON)

842.000 TL

WEB SERVİS

 

Veri Aboneliği İlan Tür Bilgisine İlişkin Önemli Uyarı:
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (m) bendine dayanılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara'da çıkarılmaktadır. Gazetede yayımlanacak ilanlar kod cetveli esas alınarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü personelince ilanların takibi ve tasnifi amacıyla bilgisayara kaydedilmektedir. Kayıt esnasında çeşitli nedenlerle kodlama hatası olabilmektedir. Dolayısıyla Gazetede yayımlanan ilan metni esas kabul edilmeli ve türün ilanla uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. İlan metni esas alınarak işlem tesis edilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 37 nci maddesi çerçevesinde görünüşe güven ilkesi ile korunmaktadır. Bu itibarla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ilan incelenmeden salt ilan türü esas alınarak tesis edilecek işlemler nedeniyle doğacak ihtilaflar sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Abonelik süreci,  aşağıdaki formun abonelik ücretinin tamamının yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte ttsgmd@tobb.org.tr e-posta adresi ile Müdürlüğümüz adresine (ıslak imzalı olarak) iletilmesi halinde başlatılmış olacaktır.

 

Abonelik Formu için lütfen tıklayınız.

  

Elektronik Gazete: Günlük olarak yayımlanan gazete, PDF formatında (yaklaşık 1000 sayfadan oluşur) ilan türlerini de içerecek şekilde fihristli (düzey_1 fihristi) olarak (fihrist excell dosyası olacaktır. İçerdiği bilgi: sıra no, tsm no, ticaret unvanı, ticaret sicili müdürlüğü, Gazete tarihi, sayısı, ilanın yayımlandığı baş sayfa ve son sayfa, ilanın türü) CD’ye kaydedilmek suretiyle kargo ile veya web transfer yöntemleri ile talep sahiplerine gönderilecektir. 2024 yılı ücreti 1.200 ₺’dir.

Elektronik gazete talebi, ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte ttsgmd@tobb.org.tr e-posta adresine iletilmelidir.

 

Banka Şubesi

Hesap Numarası

Açıklama

AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TR510004600153888000069075

Abone Bedeli / Elektronik Gazete Talebi